Zarząd Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych

 

Leki na rzeżączkę
Najskuteczniejsze leki na rzeżaczkę!
http://choroby-weneryczne.pl/leki-na-rzezaczke.html

Adam Kurluta
dyrektor Kasy

Marek Karp  
zastępca dyrektora
ds. finansowo - administracyjnychych

Stanisław Gawryszczak
zastępca dyrektora ds. medycznych