Tryb przeprowadzania konkursu ofert na rok 2003

   I   Tryb przeprowadzania konkursu ofert.     ( tryb zip załączniki zip )

Pobierz program WinZip, do rozpakowania archiwów zip


Tryb i zasady przeprowadzania konkursu ofert na rok 2002

   I   Tryb i zasady przeprowadzania konkursu ofert.     ( plik zip )

     1.  Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych.  ( plik zip )

          Załączniki
          a)  Zał. nr. 1  Skierowanie ubezpieczonego w PRKCH do poradni specjalistycznej .  (
plik zip )
          b)  Zał. nr. 2  Skierowanie ubezpieczonego w PRKCH na leczenie szpitalne .  (
plik zip )
          c)  Zał. nr. 3  Skierowanie ubezpieczonego w PRKCH na leczenie uzdrowiskowe .  (
plik zip )
          d)  Zał. nr. 4  Skierowanie ubezpieczonego w PRKCH na leczenie w jednostkach zlokalizowanych poza obszarem PRKCH   (
plik zip )
          e)  Zał. nr. 5  Zlecenie na zaopatrzenie ubezpieczonego w PRKCH w szkła korekcyjne (
plik zip )
          f)   Zał. nr. 6  Zlecenie na zaopatrzenie ubezpieczonego w PRKCH w przedmioty ortopedyczne   (
plik zip )
          g)  Zał. nr. 7   Zlecenie na zaopatrzenie ubezpieczonego w PRKCH w aparat słuchowy, wkładkę uszną lub inne środki poprawiające słuch   (
pik zip )
          h)  Zał. nr. 8  Zlecenie na zaopatrzenie ubezpieczonego w PRKCH w pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne   (
pik zip )
           i)  Zał. nr. 9   Przedmioty ortopedyczne   (
pik zip )
           j)  Zał. nr. 10   Środki pomocnicze   (
pik zip )
           k)  Zał. nr. 11   Lecznicze środki techniczne   (
pik zip )