Program Profilaktyki Próchnicy 6-latków

Kłykciny kończyste
http://choroby-weneryczne.pl/klykciny-konczyste.html
Brodawki miejsc intymnych? Usuń przykre dolegliwośći całkowicie!
Famvir
http://choroby-weneryczne.pl/famvir.html
Zlikwiduj przykrą opryszczkę narządów płciowych i korzystaj znów z życia! 

 

 

 

STOMATOLOGICZNY PORADNIK PACJENTA:

 

Zanim usiądziesz na fotelu stomatologicznym pamiętaj, że....

 

decydując się na leczenie bezpłatne, trzeba sprawdzić, czy lekarz ma podpisany kontrakt z Kasą. Warto też poinformować stomatologa, że wybieramy leczenie bezpłatne, czyli przysługujące w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

-       przy każdym gabinecie zakontraktowanym przez Kasę  wywieszony jest wykaz bezpłatnych świadczeń i materiałów stomatologicznych oraz cennik usług prywatnych.

-       lekarz ma prawo zaproponować pacjentowi usługę stomatologiczną prywatną w miejsce świadczenia refundowanego przez Kasę Chorych jednocześnie powinien uświadomić pacjenta o przysługującym mu świadczeniu bezpłatnym.

-       decyzja pacjenta o wyborze leczenia ponadstandardowego  związana jest  z odpłatnością. Tym bardziej warto zorientować się jakie gabinet posiada materiały (m.in. plomby), jaka jest ich cena i trwałość.

-       Pacjent ma prawo zażądać od lekarza stomatologa wystawienia rachunku za usługi prywatne.

-       każdy ma prawo do swobodnego wyboru lekarza stomatologa, bez deklaracji wyłączności leczenia w tym gabinecie.

 

Wykaz podstawowych świadczeń stomatologicznych wykonywanych bezpłatnie w zakontraktowanych przez PRKCh gabinetach stomatologicznych.

 

Badanie lekarskie

-       Badanie lekarskie stomatologiczne (przysługuje  raz w roku)

-       Badanie lekarskie kontrolne (przysługuje raz w roku)

-       Konsultacja u lekarza stomatologa specjalisty I i II na podstawie skierowania od innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – Pacjent otrzymuje pisemną informację o stanie zdrowia jamy ustnej i przekazuje ją dla lekarza kierującego.

-       Porada lekarska na podstawie skierowania od innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – Pacjent uzyskuje słowne informacje na temat stanu zdrowia jamy ustnej, zalecenia profilaktyczno-lecznicze i ewentualnie receptę na leki.

-       Badanie żywotności zębów

-       Zdjęcia RTG:

wewnątrzustne (przysługują 2 w roku)

zewnatrzustne (przysługują jedynie w połączeniu ze świadczeniami z zakresu chirurgii stomatologicznej i ortodoncji)

 

Znieczulenia

-       znieczulenie miejscowe powierzchniowe

-       znieczulenie miejscowe nasiękowe

-       znieczulenie przewodowe

-  znieczulenia stosowane mogą być do wszystkich zabiegów stomatologicznych.

 

Zabiegi profilaktyczne

-       instruktaż higieny (przysługuje 1 raz w roku)

-       lakowanie zębów szóstych do 8 roku życia

-       lakierowanie zębów do 18 roku życia

-       leczenie nadwrażliwości zębów – stosowana szczególnie u dorosłych

-       impregnacja zębów mlecznych – czyli hamowanie przebiegu próchnicy

 

Leczenie zachowawcze

-       leczenie próchnicy zębów

-       wypełnienie ubytku zęba na 1,2 i 3 powierzchniach

-       wypełnienie ubytku zęba mlecznego

-       postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi

-       opatrunek leczniczy w zębie stałym

-       opatrunek leczniczy w zębie mlecznym

-       dewitalizacja (zatrucie) zęba

-       trepanacja zęba

-       leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów u dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz u kobiet w ciąży i okresie połogu

-       leczenie endodontyczne (kanałowe) tylko zębów przednich do 3+ do +3, od 3- do –3 u osób po 18 roku życia

 

Leczenie chorób dziąseł

-       usuniecie kamienia i osadu nazębnego

-       kiretaże kieszonek dziąsłowych

-       płukanie kieszonek dziąsłowych połączone z aplikacją leku

-       leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

-       podcięcie i plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka

-       unieruchomienie rozchwianych zębów ligaturą drucianą

 

Leczenie chirurgiczne

-       usunięcie zęba mlecznego

-       usunięcie zęba stałego jedno- i wielokorzeniowego

-       chirurgiczne usunięcie zęba

-       operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

-       operacyjne usunięcie zęba ze wskazań ortodontycznych

-       założenie opatrunku chirurgicznego

-       wycięcie małego guzka, zmiany zębopochodnej lub włókniaka łącznie z badaniem histopatologicznym

-       plastyka połączenia przetoki ustno-zatokowej

-       nacięcie ropnia

-       repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów

-       repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami

-       tymczasowe zaopatrzenie złamanej żuchwy lub/i szczęki

-       repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy

-       założenie i zdjęcie drucianej szyny nazębnej

 

Leczenie ortodontyczne

-       wyciski szczęki i żuchwy

-       leczenie aparatem jedno- i dwuszczękowym ruchomym do ukończenia 13 roku życia – wymiana aparatu nie częściej niż raz w roku

-       kontrola leczenia aparatem ortodontycznym do ukończenia 15 roku życia

-       kontrola przebiegu leczenia bez aparatu do ukończenia 15 roku życia

-       korekcyjne szlifowanie zębów

-       naprawa aparatu ortodontycznego (przysługuje 1 raz w roku)

-       rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie

-       utrzymywacz przestrzeni

-       proteza dziecięca częściowa i całkowita (przysługuje 1 raz w roku)

 

Leczenie protetyczne

-       komplet protez akrylanowych częściowych (przy brakach zębowych od 5-ciu i powyżej) i całkowitych (każda z protez przysługuje raz na 5 lat)

-       naprawa protez (przysługuje  raz na 2 lata). Obejmuje naprawę pękniętej i złamanej protezy, dostawienie zęba, dostawienie klamry

-       całkowite podścielenie protezy

-       protezowanie pacjentów po leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

 

Po wykonaniu protez bezpłatnie – w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – pacjentom przysługują:

-       roczna gwarancja (bezpłatna naprawa protezy przy odpadnięciu zęba lub klamry oraz przy uszkodzeniu protezy nie wynikającego z winy pacjenta)

-       dwie bezpłatne korekty na życzenie pacjenta

 Bakteryjne zapalenie pochwy

http://choroby-weneryczne.pl/bakteryjne-zapalenie-pochwy.html

Niepokojące swędzenie miejsc intymnych? Zapalenie pochwy nie musi Cię męczyć – zwalcz je dziś!


Zapalanie cewki moczowej

http://choroby-weneryczne.pl/zapalenie-cewki-moczowej.html

Ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu? Nie cierp dalej!