Składki na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

 

Podstawę wymiaru składki opłacanej przez osobę ubezpieczającą się dobrowolnie, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału.

 Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl.

W III kwartale 2002r przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2287,21 i taka będzie podstawa wymiaru składki w IV kwartale 2002r.

Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 7,75% w/w podstawy.

Wysokość opłaty dodatkowej jest uzależniona od okresu, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi wielokrotność miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodów zadeklarowanych przez ubezpieczonego, równej:

1) 10% dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do 1 roku,

2) 25% dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie powyżej 1 roku do 2 lat,

3) 50% dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat,

4) 75% dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat,

5) dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.

 

Viagra Viagra
Gorąca randka dziś wieczorem? Prawdziwy mężczyzna wybiera zawsze Viagrę!
http://eimpotencja.pl/viagra.html
Flukonazol Flukonazol
Uwolnij się od infekcji płciowych – przywróć radość życia!
http://choroby-weneryczne.pl/flukonazol.html

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulator składek