Strona, z której można pobrać program WinZIP do rozpakowania archiwów ZIP (www.winzip.com)


Druki



Warunki szczegółowe

Zamówienie na druki recept dla ZOZ
Pobierz jako .doc | Pobierz jako .zip
Pobierz jako .doc przez HTTP | Pobierz jako .zip przez HTTP

Zamówienie na druki recept w ramach umów na refundację recept
Pobierz jako .doc | Pobierz jako .zip
Pobierz jako .doc przez HTTP | Pobierz jako .zip przez HTTP


Informacja o zaniżonych składkach
Pobierz jako .doc | Pobierz jako .zip
Pobierz jako .doc przez HTTP | Pobierz jako .zip przez HTTP

Zmiana kasy chorych - wniosek
Pobierz jako .doc | Pobierz jako .zip
Pobierz jako .doc przez HTTP | Pobierz jako .zip przez HTTP


Programy

Wersja instalacyjna programu Lekarz Rodzinny 2.6.0 (9.5MB)
(Pobierz przez HTTP)
UWAGA: Uruchomienie programu instalacyjnego usunie poprzednią wersję aplikacji, wraz z bazą danych.

Uaktualnienie programu Lekarz Rodzinny 2.6.1 (602KB)
(Pobierz przez HTTP)

UWAGA: Uaktualnienie zmieni tylko plik wykonywalny LekarzRodzinny.exe oraz pliki pomocy natomiast baza danych pozostanie bez zmian.

Wersja instalacyjna KS-SWD 0.52.21 (64*1.44MB)

Uaktualnienie programu KS-SWD do wersji 0.52.37b (3,88MB)
(Pobierz przez HTTP)

Uaktualnienie programu KS-SWD do wersji 0.52.28 (3,54MB)
(Pobierz przez HTTP)

Uaktualnienie programu KS-SWD do wersji 0.52.12 (3MB)
(Pobierz przez HTTP)



Inne pliki

Placówkom leczniczym, które podpisały umowy na świadczenie usług zdrowotnych
z Podlaską Regionalną Kasą Chorych w Białymstoku
przypominamy o konieczności umieszczenia na swoich siedzibach
tablic informacyjnych mówiących o tym fakcie.

Plik Tablica CDR do pobrania (84KB)

Baza Usług Medycznych PRKCH (do zaimportowania w programie KS-SWD) (130KB)
(Pobierz przez HTTP)

Format wymiany danych pomiędzy PRKCH a Świadczeniodawcami POZ - Załącznik nr 3 do Umowy (15KB)
(Pobierz przez HTTP)

Wersja instalacyjna pakietu Microsoft Data Access Components (6.2MB)
(Pobierz przez HTTP)
UWAGA: Plik ten należy uruchomić, gdy program Lekarz Rodzinny zgłasza błędy dostępu do danych.

Instrukcja obsługi programu KS-SWD wersja 0.52.12 (2.23MB)
(Pobierz przez HTTP)