Obowiązująca od września ubiegłego roku nowelizacja Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym umożliwiła osobom ubezpieczonym  podjęcie leczenia w dowolnie wybranym przez nich szpitalu na terenie całego kraju, niezależnie od tego, czy placówka ma kontrakt z kasą chorych do której pacjent należy, czy też nie. Warunkiem jest jednak posiadanie umowy przez szpital z  regionalną Kasą Chorych.

Trzeba jednak pamiętać, że zamiar takiego wyjazdu trzeba zgłosić w macierzystej kasie chorych, gdzie prowadzony jest rejestr skierowań wydanych na leczenie poza Podlasiem.

 

Skierowanie na leczenie specjalistyczne może wydać tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą w zakresie chorób, które mają być leczone.

 

Pacjenci ubezpieczeni w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych mogą dokonać rejestracji skierowania w siedzibie PRKCh przy ul. Pałacowej 3 w Białymstoku, w pokoju nr 7 lub siedzibach oddziałów PRKCh: w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11a i w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10

Uwaga! Ubezpieczony zgłaszający się ze skierowaniem powinien posiadać dowód ubezpieczenia w PRKCh.

 

Powyższe zasady zostaną utrzymane do 1 stycznia 2003, od kiedy obowiązywać będą wytyczne określone w ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Leki na rzeżączkę
http://choroby-weneryczne.pl/leki-na-rzezaczke.html
Najskuteczniejsze leki na rzeżaczkę!
Grzybica pochwy
http://choroby-weneryczne.pl/grzybica-pochwy.html
Przykry i zawstydzający zapach pochwy? Zlikwiduj grzybice szybko i skutecznie!