Konkursy na rok 2003

Ogłoszenie z 06.12.2002
w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych

Ogłoszenie z 21.11.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii i położnictwa, gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji medycznej oraz lecznictwa zamkniętego na terenie powiatu zambrowskiego na okres od 01.11.2002 do 31.12.2002

Ogłoszenie z 19.11.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie z 12.11.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych

Ogłoszenie z 30.10.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci 6-letnich

Ogłoszenie z 30.10.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii

Ogłoszenie z 30.10.2002
w sprawie konkursu ofert w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na rok 2003


Rozliczenia międzykasowe


Konkursy na rok 2002

Ogłoszenie z 31.10.2002
w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji i lecznictwa zamkniętego na terenie powiatu zambrowskiego

Ogłoszenie z 01.10.2002
w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert w zakresie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie z 30.09.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie świadczeń odrębnie kontraktowanych - procedury diagnostyczno - terapeutycznych na terenie województwa podlaskiego

Ogłoszenie z 27.09.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych- oddział dla przewlekle chorych na terenie powiatu białostockiego

Ogłoszenie z 23.09.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w roku 2002

Ogłoszenie z 06.09.2002
w sprawie konkursu ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu procedur diagnostyczno - terapeutycznych ( tomografia komputerowa) na terenie województwa podlaskiego

Ogłoszenie z 06.09.2002
w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na zabezpieczenie świadczeń z zakresu lecznictwa zamkniętego -oddział dla przewlekle chorych na terenie powiatu białostockiego

Ogłoszenie z 29.08.2002
w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej

Ogłoszenie z 26.08.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie Uzupełniającego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci 6 - letnich na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego

Ogłoszenie z 26.08.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie programu profilaktyki próchnicy dzieci 6-letnich, na terenie powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, grajewskiego i zambrowskiego

Ogłoszenie z 26.08.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie Programu Profilaktyki Próchnicy Dzieci 6-letnich

Ogłoszenie z 23.08.2002
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w roku 2002

Ogłoszenie z 23.08.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie z 19.08.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie stomatologii ogólnej na terenie gmin: Radziłów, Mały Płock i Śniadowo (z miejscem udzielania świadczeń w Szczepankowie

Ogłoszenie z 19.08.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia z zakresu pogotowia stomatologicznego na terenie miasta Białegostoku

Ogłoszenie z 07.08.2002
w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pogotowia stomatologicznego na terenie miasta białegostoku

Ogłoszenie z 24.07.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej z zakresu okulistyki, otolaryngologii, remuatologiii endokrynologii na terenie miasta Białegostoku na okres 01.09.2002 do 31.12.2002r. na rzecz ubezpieczonych w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych

Ogłoszenie z 24.07.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń odrębie kontraktowanych - procedur leczniczych leczenia cukrzycy typ I u dzieci i młodzieży - refundacja kosztów funkcjonowania pomp insulinowych na rzecz ubezpieczonych w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych

Ogłoszenie z 23.07.2002
w sprawie uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej u dzieci 6-letnich na terenie województwa podlaskiego kod 04/prof.3

Ogłoszenie z 17.07.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Stomatologii ogólnej na terenie gmin: Radziłów, Mały Płock, Śniadowo (z miejscem realizacji świadczeń w Szczepankowie)

Ogłoszenie z 17.07.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zzdrowotnej w roku 2002 na rzecz ubezpieczonych w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych

Ogłoszenie z 11.07.2002
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pogotowia stomatologicznego na terenie miasta Białegostoku

Ogłoszenie z 05.07.2002
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych i wysokospecjalistycznych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci z terenu województwa podlaskiego

Ogłoszenie z 28.06.2002
w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2002 r. w zakresie specjalistycznego i wysokospecjalistycznego lecznictwa zamkniętego dla dzieci na terenie województwa podlaskiego